Καλάθι Αγορών (0 προϊόν)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Βρίσκεστε στο:

Καινοτομία Επιχειρηματικού Προτύπου, Θεωρία και Πράξη

  • Καινοτομία Επιχειρηματικού Προτύπου, Θεωρία και Πράξη
  • Καινοτομία Επιχειρηματικού Προτύπου, Θεωρία και Πράξη
  • Καινοτομία Επιχειρηματικού Προτύπου, Θεωρία και Πράξη

Καινοτομία Επιχειρηματικού Προτύπου

Βάλβη Θεοδώρα, Βλιάμος Σπύρος, Καραγιάννης Ηλίας,

Διαθεσιμότητα: Εκτός αποθέματος

Σελίδες 184
ISBN13 978-618-5242-32-9
Τόπος Έκδοσης Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης 2018
Διαστάσεις 17x24 cm
Εξώφυλλο Μαλακό
Εσωτερικό βιβλίου Ασπρόμαυρο
Συνοδευτικό Υλικό ΟΧΙ
Κωδικός στον Εύδοξο 77118721

Κανονική Τιμή: 20,00 €

Special Price 18,00 €

 

Το επιχειρηματικό πρότυπο αναπαριστά τις στρατηγικές επιλογές που πραγματοποιεί μια επιχείρηση, καθώς και τις λειτουργικές επιπτώσεις που αυτές παρουσιάζουν. Ουσιαστικά αποτελεί έναν ολιστικό και συστηματικό τρόπο ανάλυσης και περιγραφής των τρόπων και μέσων με τα οποία μια επιχείρηση λειτουργεί. Το επιχειρηματικό πρότυπο περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος διαφορετικών στοιχείων, τα οποία, σε γενικές γραμμές, καλύπτουν τη σύλληψη της αξίας, τη δημιουργία της αξίας, τις στρατηγικές επιλογές και την αξία των δικτύων μια επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο αναπαριστά την αρχιτεκτονική δομή μιας επιχείρησης η οποία αναπτύσσεται με στόχο την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου ο οποίος συνήθως είναι η πρόταση αξίας (valueproposition).

 Η σημαντικότητα ενός επιχειρηματικού προτύπου τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι αποτελεί τον πυρήνα και οδηγό της εκάστοτε στρατηγικής, καθώς και τον τρόπο αποκωδικοποίησης, κατανόησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας της, τόσο εντός της επιχείρησης όσο και σε ολόκληρο το οικοσύστημα με το οποίο αυτή αλληλοεπιδρά.

 Το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει την ανάπτυξη και εμπειρική εφαρμογή ενός εννοιολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση της καινοτομίας επιχειρηματικού προτύπου μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξετάζοντας ταυτόχρονα την επιρροή του οργανωσιακού σχεδιασμού ως βασικό αίτιο της επιχειρηματικής αριστείας. Επίσης, αναλύονται οι προοπτικές και σύγχρονες τάσεις της καινοτομίας επιχειρηματικού προτύπου, ενώ παρουσιάζεται και μια εμπειρική εφαρμογή σε δείγμα Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και σε ερευνητές και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
1.1 Βασικές έννοιες
1.2 Επιχειρηματικό πρότυπο καινοτομίας
1.3 Στάση, ροπή και απόδοση καινοτομίας
1.4 Μέτρηση και διαχείριση καινοτομίας
1.5 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
1.6 Συστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
1.6.1 Γενικά
1.6.2 Φορείς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Κεφάλαιο 2. Βιώσιμα Επιχειρηματικά Πρότυπα
2.1 Στρατηγική και βιώσιμα επιχειρηματικά πρότυπα
2.2 Μοντέλο DUCCK
2.3 Οργανωσιακός σχεδιασμός και επιχειρηματική αριστεία
2.3.1 Οργανωσιακός σχεδιασμός
2.3.2 Επιχειρηματική αριστεία
2.3.3 Σχέση με οργανωσιακό σχεδιασμό και επιχειρηματική αριστεία
2.4 Βιώσιμη καινοτομία επιχειρηματικού προτύπου

Κεφάλαιο 3. Μελέτες Περιπτώσεων
3.1 Εκπαιδευτικός κλάδος
3.2 Κλάδος υγείας
3.3 Μεταφορές
3.4 Αγροτικός κλάδος
3.5 Οικονομικός κλάδος
3.6 Πλατφόρμες ανοικτής καινοτομίας
3.7 Κλάδος φιλοξενίας
3.8 Μεταποίηση
3.9 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
3.10 Μοντέλα καινοτομίας με βάση ψηφιακές πλατφόρμες
3.11 Σύγκριση και τυπολογία

Κεφάλαιο 4. Κοινωνικό Επιχειρηματικό Πρότυπο Καινοτομίας
4.1 Κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα
4.2 Επιχειρηματικά πρότυπα καινοτομίας για κοινωνική καινοτομία
4.3 Μελέτες περιπτώσεων
4.4 Κοινωνική καινοτομία με βάση την τετραπλή έλικα

Κεφάλαιο 5. Ελληνικό Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας
5.1 Γενική παρουσίαση
5.2 Επιδόσεις Ελληνικού Συστήματος Καινοτομίας
5.3 Ανάλυση SWOT
5.4 Προοπτικές και προτάσεις

Κεφάλαιο 6. Επιχειρηματικό Πρότυπο Καινοτομίας και Ελληνικές ΜΜΕ
6.1 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία
6.2 Καινοτομία στις ελληνικές ΜΜΕ
6.3 Χαρακτηριστικά καινοτόμων ελληνικών ΜΜΕ
6.4 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανταγωνιστικότητα
6.5 Έρευνα σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
6.5.1 Στοιχεία έρευνας και προφίλ δείγματος
6.5.2 Επιχειρηματικό πρότυπο καινοτομίας
6.5.3 Οργανωσιακός σχεδιασμός
6.5.4 Επιχειρηματική αριστεία
6.5.5 Βιώσιμο επιχειρηματικό πρότυπο καινοτομίας
Βιβλιογραφία

Περιεχόμενα contents_KAINOTOMIA.pdf
Ενδεικτικό Κεφάλαιο chapter_KAINOTOMIA.pdf
Εγγραφείτε στο site μας και κατεβάστε εντελώς Δωρεάν επιπλέον αρχεία για το συγκεκριμένο βιβλίο