Κυκλοφόρησε ο τόμος Δασικές Πυρκαγιές και Κοινωνία, ο οποίος είναι μια ειδική έκδοση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στο βιβλίο αυτό οι συγγραφείς Στυλιανός Ταμπάκης & Παρασκευή Καρανικόλα, εξηγούν με απλό και κατανοητό τρόπο ότι το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να λυθεί, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον παράγοντα κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, αλλά είναι πιο σύνθετο και πρέπει για τη λύση να συμπεριληφθούν πολλοί παράγοντες που συνδιαμορφώνουν το πρόβλημα. Καταλήγουν μάλοστα ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το πρόβλημα αλλάζει χρονικά και χωρικά και επομένως, δεν θα πρέπει να ψάχνουμε για μια λύση αλλά, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να επιλέγουμε τη βέλτιστη από ένα σύνολο αποδεκτών λύσεων.