Το International Journal of Economic Sciences and Applied Research είναι ένα επιστημονικό περιοδικό αφιερωμένο στην δημοσίευση υψηλής ποιότητας αναφορών και την ανταλλαγή πρωτότυπης οικονομικής έρευνας από όλο τον κόσμο. Η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμεύσει ως διέξοδο για τη θεωρητική και εμπειρική έρευνα σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

 • Οικονομική θεωρία και πολιτική
 • Μίκρο και Μάκρο Οικονομία
 • Διεθνή Οικονομικά
 • Ευρωπαϊκά Οικονομικά
 • Περιφερειακά Οικονομικά
 • Δημόσια Οικονομικά
 • Χρηματοοικονομικά
 • Οικονομικά Επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Τραπεζική
 • Μαθηματικοί Μέθοδοι για τα Οικονομικά

Εργασίες σε άλλες υπό-κατηγορίες της οικονομίας (π.χ., εργασία, δημόσια, το χρήμα, η βιομηχανική οργάνωση, την υγεία, το περιβάλλον και την ιστορία) είναι επίσης ευπρόσδεκτες εφόσον περιέχουν διεθνείς ή διακρατικές διαστάσεις στο πεδίο εφαρμογής τους ή / και προεκτάσεις.

Το περιοδικό ενθαρρύνει ιδιαίτερα την υποβολή των άρθρων, τα οποία είναι εμπειρικής φύσεως, ή ασχολούνται με τα θέματα των μακροοικονομικών ανοιχτής οικονομίας και της διεθνούς χρηματοδότησης. 

Περισσότερα για το περιοδικό μπορείτε να βρείτε και στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://www.ijesar.org/