Η Ημερίδα "Ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στις τάξεις της φυσικής αγωγής στο γενικό σχολείο" έχει ως στόχο να παρουσιάσει ερευνητικά δεδομένα απέναντι στην ένταξη παιδιών με ΕΕΑ και αναπηρία καθώς επίσης και την απαραίτητη προετοιμασία των καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την ένταξη παιδιών με αναπηρία στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής. Επίσης θα παρουσιαστούν και περιπτωσιολογικές μελέτες στο σχολικό περιβάλλον με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης.

Προσκεκλημένος καθηγητής είναι ο Martin E. Block από το πανεπιστήμιο της Virginia (UVA) με πλήθος διδασκαλίας μαθημάτων στο φάσμα των επιστημών της Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας και της Κινητικής Ανάπτυξης.

Περισσότερα για την Ημερίδα δείτε εδώ: http://www.phed-sr.auth.gr/el/conferences.phtml