Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα με θέμα την "Ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στις τάξεις της φυσικής αγωγής στο γενικό σχολείο" την οποία παρακολούθησαν πλήθος φοιτητών, καθηγητών Φυσικής και Ειδικής Αγωγής. Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν ερευνητικά δεδομένα απέναντι στην ένταξη παιδιών με ΕΕΑ και αναπηρία, η απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής για την ένταξη παιδιών με αναπηρία στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής καθώς επίσης παρουσιάστηκαν και περιπτωσιολογικές μελέτες στο σχολικό περιβάλλον με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης.

Ο προσκεκλημένος καθηγητής Martin E. Block από το πανεπιστήμιο της Virginia (UVA) με πλήθος διδασκαλίας μαθημάτων στο φάσμα των επιστημών της Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας και της Κινητικής Ανάπτυξης, ανέπτυξε την φιλοσοφία του σχετικά με τις στάσεις μαθητών χωρίς αναπηρία απέναντι σε συμμαθητές τους με αναπηρία και την επίδραση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης καθώς και τη χρησιμοποίηση των «δασκάλων βοηθών» και των «μαθητών βοηθών» ως μέσο διευκόλυνσης της ένταξης μαθητών με αναπηρία στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.