Οι Εκδόσεις Δίσιγμα συμμετέχουν ως χορηγός στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων που διοργανώνεται στο Βόλο από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Η συνδιοργάνωση του επετειακού αυτού συνεδρίου από το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής και από τα Τμήματα των μελών που συμμετέχουν σε αυτό αποσκοπεί να δώσει το έναυσμα ώστε να ξεκινήσει μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με τον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και θεσμικό ρόλο των Παιδαγωγικών Τμημάτων και τους παράγοντες που επέδρασαν και επιδρούν στην εξέλιξή τους. Επίσης, επιχειρεί να προσεγγίσει την εκπαιδευτική και θεσμική αποτελεσματικότητα των Παιδαγωγικών Τμημάτων με διάθεση αυτοκριτικής και αναστοχασμού. Τέλος, συγκροτεί μια προσπάθεια διατύπωσης νέων προτάσεων για τη δομή, τους στόχους, το περιεχόμενο σπουδών και τη λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων που θα απαντά στις προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί ως απόρροια του μεταβαλλόμενου ρόλου του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο των αναγκών και των προτεραιοτήτων της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται προσκεκλημένες ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές, συμπόσια, στρογγυλά τραπέζια, προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένες εργασίες.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όσους και όσες δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και ερευνητικά στο πεδίο της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Για ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με το συνέδριο, αλλά και για εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα: http://hpnconf2018.uth.gr/node/1