Καλάθι Αγορών (0 προϊόν)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Βρίσκεστε στο:

Πολιτική Απορρήτου

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα, αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πλήρη ενημέρωση των χρηστών και επισκεπτών της, περιέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (link), δίχως να εκλαμβάνεται ότι ενστερνίζεται ή συμβάλλει στη διάδοση των περιεχόμενων σε αυτών απόψεων και υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση οι ως άνω σύνδεσμοι  δεν πρέπει να θεωρηθούν περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.disigma.gr. Ο εκδοτικός οίκος δεν δύναται να ελέγξει τους εν λόγω δικτυακούς τόπους και ως εκ τούτου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τους όρους λειτουργίας τους και ούτε υποχρεούται σε αποκατάσταση σχετικής ζημίας, αιτιωδώς συνδεόμενη με τις παραπεμπόμενους δικτυακούς τόπους.  Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια, το σύννομο, την εγκυρότητα του περιεχομένου τους  είναι οι αντίστοιχοι διαδικτυακοί τόποι στους, οποίους και πρέπει ο χρήστης/επισκέπτης να απευθυνθεί.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λειτουργούμε με γνώμονα υψηλά πρότυπα ηθικής και με απόλυτο σεβασμό και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, και τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων γίνεται μόνο έπειτα από οικειοθελή γνωστοποίησή τους από τον χρήστη/επισκέπτη. Διέπεται δε από την αρχή του σκοπού και της προσφορότητας. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

Η γνωστοποίηση των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων τελείται αποκλειστικά για την εγγραφή χρήστη και για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παραλήπτη, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και λοιπών μέσων ηλεκτρονικής πληρωμής) με οποιαδήποτε τρόπο και αν αυτή εξελίσσεται. Με την εγγραφή του στο www.disigma.gr ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τον εκδοτικό οίκο Δισίγμα ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει ο εκδοτικός οίκος για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του.

Ο εκδοτικός οίκος δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία χρηστών/επισκεπτών σε τρίτους χωρίς τη δική τους συναίνεση, πέραν των κοινοποιήσεων που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία. Ωστόσο, διατηρείται το δικαίωμα κοινοποίησης των αναγκαίων προσωπικών στοιχείων στις εταιρίες (ομίλους εταιριών) με τις οποίες συνεργαζόμαστε (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και στους υπαλλήλους μας και τους υπαλλήλους των συνεργαζόμενων με εμάς εταιριών, που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδεια μας και οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας (όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η παράδοση των παραγγελιών) για το δικό σας συμφέρον.

Επίσης, στους χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου  παρέχεται η δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, με την εγγραφή τους στην αντίστοιχη εφαρμογή, να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα του εκδοτικού οίκου καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές μέσω email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την επιλογή της εν λόγω εντολής, ο επισκέπτης/χρήστης πιστοποιεί  την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των αναγκαίων στοιχείων επικοινωνίας ενώ αναλαμβάνει την υποχρέωση επικαιροποίησής τους σε περίπτωση αλλαγής, ώστε να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα. Σε περίπτωση βούλησης υπαναχώρησης από την εν λόγω εφαρμογή, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με τον εκδοτικό οίκο και να δηλώσει εγγράφως τη σχετική του βούληση.

Ο κωδικός πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα ο λογαριασμός των μελών είναι προσωπικός και μοναδικός για κάθε μέλος, το οποίο και υπέχει πλήρη ευθύνη των ενεργειών που γίνεται από το λογαριασμό του. Τα μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε προσεκτική και συνετή χρήση του λογαριασμού τους καθώς και σε τυπική έξοδο από αυτόν. Ο εκδοτικός οίκος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Ο εκδοτικός οίκος υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε σχετική αίτηση και να πληροφορεί στους χρήστες/επισκέπτες τις σχετικά: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Στους  εγγεγραμμένους χρήστες επιφυλάσσεται το δικαίωμα υπαναχώρησης και άνευ επιβαρύνσεων διαγραφής των στοιχείων τους, κατόπιν επικοινωνίας με τον εκδοτικό οίκο και έγγραφης δήλωσης της σχετικής βούλησης.

Επίσης, ο εκδοτικός οίκος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies ή άλλες τεχνικές συγκέντρωσης μη προσωπικών στοιχειών των χρηστών του ιστοχώρου, για την αναγνώριση του χρήστη και τη διευκόλυνση αφ’ ενός  της λειτουργίας της ιστοσελίδας αφ’ ετέρου της χρήσης της από τον επισκέπτη. Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, έχουν τη δυνατότητα χρήσης κάποιων cookies (όπως για παράδειγμα το AnalyticsCookie) και Cookies τρίτων προμηθευτών (όπως το DoubleClickcookie) για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων.    

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν έχουν καμία επαφή με έγγραφα ή αρχεία αποθηκευμένα στον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστότοπου  είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης του ιστοχώρου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Η κατά τα ως άνω γνωστοποίηση των δεδομένων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διατήρησης και χρήσης των δεδομένων, άλλως ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από τη συμπλήρωσή τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ    

 Όλο το περιεχόμενο τoυ δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδοτικού οίκου με την επωνυμία Δισίγμα και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδοτικού οίκου.

Ασφάλεια συναλλαγών

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια συνιστά  το password που δίνει ο χρήστης όταν γίνεται μέλος του www.disigma.gr. Συνιστάται δε, για λόγους ασφαλείας, η τακτική  αλλαγή κωδικών καθώς και η αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων.

Ο εκδοτικός οίκος δεν εγγυάται ότι η σελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το disigma.gr δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση o εκδοτικός οίκος.

Υπαναχώρηση

Στον αγοραστή επιφυλάσσεται το δικαίωμα επιστροφής  των προϊόντων, αζημίως και αναιτιολογήτως, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής επιβαρύνεται μόνο το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε ο αγοραστής, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Απαραίτητη δε προϋπόθεση συνιστά και η προηγούμενη σχετική ενημέρωση του εκδοτικού οίκου, ώστε να γνωρίζει και να αποδεχθεί την επιστροφή, αφού προηγηθεί ο έλεγχος της ποιότητας του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του αγοραστή, τον οποίο θα γνωστοποιήσει έγκαιρα και εγγράφως.     

Αντικατάσταση  προϊόντων    

Εάν με υπαιτιότητα του εκδοτικού οίκου χώρησε σφάλμα στην εκτέλεση της πώλησης (σφάλμα στην παραγγελία, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κλπ) ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής είτε να ζητήσει την επιστροφή του, επικοινωνώντας με τον εκδοτικό οίκο και προβαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη διαπίστωση του σφάλματος. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά, συνοδευόμενα από τα παραστατικό πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον αποδεδειγμένα εξακριβωθεί ότι το σφάλμα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εκδοτικού οίκου, ο τελευταίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

Η αντικατάσταση του προϊόντος θα τελεί υπό την αναβλητική αίρεση περιέλευσης στην κατοχή του εκδοτικού οίκου των προϊόντων της αρχικής παραγγελίας. Η προθεσμία επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής. Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του αγοραστή, τον οποίο θα γνωστοποιήσει έγκαιρα και εγγράφως.