Καλάθι Αγορών (0 προϊόν)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Βρίσκεστε στο:

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων

  • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων
  • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων
  • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Καρατζάς Γεώργιος, Παπαδοπούλου Μαρία,

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

Σελίδες 240
ISBN13 978-960-9495-01-1
Τόπος Έκδοσης Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης 2016
Διαστάσεις 17x24 cm
Εξώφυλλο Μαλακό
Εσωτερικό βιβλίου Έγχρωμο
Συνοδευτικό Υλικό ΌΧΙ
Κωδικός στον Εύδοξο 77112020
-
+

Κανονική Τιμή: 30,00 €

Special Price 24,00 €

 

Η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί πέραν της απαραίτητης τεχνολογικής γνώσης και υποδομής, τη χρήση μαθηματικών προσεγγίσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται κάθε φορά ο βέλτιστος σχεδιασμός των παρεμβάσεων, των έργων και των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στην διαδικασία αυτή του σχεδιασμού, ο σκοπός και τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να αποτυπώνουν με ακρίβεια τους στόχους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές οπτικές και συμφέροντα προκειμένου η τελική λύση να είναι η βέλτιστη ή σχεδόν βέλτιστη.

 Οι μέθοδοι βελτιστοποίησης αποτελούν ίσως το πιο χρήσιμο εργαλείο της Επιχειρησιακής Έρευνας όπου αποτυπώνονται με μαθηματικό τρόπο οι στόχοι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις υλοποίησης ενός προβλήματος σχεδιασμού. Τα προβλήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας απαιτούν την υιοθέτηση προσεγγίσεων όπου αντικρουόμενες οπτικές και φυσικοί περιορισμοί είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης και να συμβάλλοντας στην επιλογή της καλύτερης δυνατής λύσης.

 Στο παρόν βιβλίο γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του θεωρητικού υποβάθρου των βασικότερων μεθοδολογιών βελτιστοποίησης οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση σύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αρχικά, περιγράφονται με σαφήνεια οι βασικές έννοιες βελτιστοποίησης καθώς και κλασσικές μέθοδοι βελτιστοποίησης που βασίζονται στο διαφορικό λογισμό. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι κύριες μέθοδοι βελτιστοποίησης του  Γραμμικού, Μη-Γραμμικού, Ακέραιου και Πολυστοχικού Προγραμματισμού.

 Σε κάθε κεφάλαιο γίνεται λεπτομερειακή παρουσίαση της θεωρίας που διέπει κάθε μέθοδο βελτιστοποίησης και ταυτόχρονα γίνεται επίλυση αριθμητικών παραδειγμάτων για την καλύτερη κατανόηση των θεωρητικών εννοιών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται βήμα-προς-βήμα η επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων με την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη φυσική ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των μεθόδων βελτιστοποίησης κατά την επίλυση σύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

 Το συγκεκριμένο βιβλίο καλύπτει ένα βασικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία στην επιστημονική περιοχή του βέλτιστου σχεδιασμού περιβαλλοντικών συστημάτων και μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για Μηχανικούς, Φυσικούς, Γεωλόγους, Γεωπόνους, Περιβαλλοντολόγους και γενικά για όλες τις συναφείς ειδικότητες που άπτονται της διαχείρισης και προστασίας περιβαλλοντικών συστημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγικές Έννοιες Βελτιστοποίησης
1.1 Μαθηματική Προσομοίωση
1.1.1 Προσδιοριστικά - Στοχαστικά μοντέλα
1.2 Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστημάτων
1.2.1 Διαδικασία Σχεδιασμού
1.3 Ταξινόμηση Περιβαλλοντικών Προβλημάτων Βελτιστοποίησης
1.4 Κοίλες - Κυρτές Συναρτήσεις
1.5 Τυπικό Περιβαλλοντικό Πρόβλημα
1.5.1 Μαθηματικός Ορισμός Προβλήματος Βελτιστοποίησης
1.6 Γεωμετρία Μαθηματικής Επίλυσης
1.6.1 Γραφική Μέθοδος
1.7 Εφαρμογές Περιβαλλοντικών Προβλημάτων
1.8 Άλυτες Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Κλασσικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
2.1 Προβλήματα βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς
2.1.1 Συναρτήσεις μίας μεταβλητής
2.1.2 Συναρτήσεις πολλαπλών μεταβλητών
2.2 Προβλήματα Βελτιστοποίησης με Περιορισμούς Ισότητας
2.2.1 Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Lagrange
2.2.2 Φυσική σημασία των Πολλαπλασιαστών Lagrange
2.3 Προβλήματα βελτιστοποίησης με περιορισμούς ανισότητας
2.4 Εφαρμογές - Προβλήματα περιβαλλοντικών συστημάτων
2.5 Άλυτες Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Γραμμικός Προγραμματισμός
3.1 Γενικά
3.1.1 Ορολογία
3.1.2 Κανονική Μορφή Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού
3.2 Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού
3.3 Μέθοδος Simplex
3.3.1 Επίλυση με τη Μέθοδο Simplex σε Πινακοποιημένη Μορφή
3.4 Ανάλυση Ευαισθησίας
3.5 Επίλυση Προβλημάτων Βελτιστοποίησης Γραμμικού Προγραμματισμού
(Simplex Method) με Χρήση MATLAB
3.6 Διαφορετικές Μορφές Μεθόδου Simplex
3.6.1 Μέθοδος Big-M
3.7 Δυϊκό (Dual) Πρόβλημα
3.8 Εφαρμογές - Προβλήματα Περιβαλλοντικών Συστημάτων
3.9 Άλυτες Ασκήσεις
3.10 Ενδεικτικές Βιβλιογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ακέραιος Προγραμματισμός
4.1 Γενικά
4.2 Μορφοποίηση Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού
4.2.1 Κλασσικές Περιπτώσεις Ακέραιου Προγραμματισμού
4.3 Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού
4.3.1 Η Μέθοδος “Branch and Bound”
4.4 Εφαρμογές - Προβλήματα Περιβαλλοντικών Συστημάτων
4.5 Άλυτες Ασκήσεις
4.6 Ενδεικτικές Βιβλιογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Mη Γραμμικός Προγραμματισμός
5.1 Γενικά
5.1.1 Ορισμός Εφικτής Περιοχής
5.1.2 Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Μη Γραμμικού Προγραμματισμού
5.2 Μέθοδοι Μη Γραμμικού Προγραμματισμού xωρίς Περιορισμούς
5.2.1 Μέθοδος Γραμμικής Αναζήτησης (Line Search Method)
5.2.2 Μέθοδος Μεγίστης Καθόδου (Steepest Descent Method)
5.2.3 Μέθοδος Newton
5.3 Μέθοδοι Μη Γραμμικού Προγραμματισμού με Περιορισμούς
5.4 Εφαρμογές - Προβλήματα περιβαλλοντικών συστημάτων
5.5 Άλυτες Ασκήσεις - Περιβαλλοντικά Προβλήματα
5.6 Ενδεικτικές Βιβλιογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Μεθοδολογίες Πολυστοχικού Προγραμματισμού
6.1 Διάκριση μεταξύ Επιχειρησιακής Έρευνας (Βελτιστοποίησης) και Θεωρίας Ανάλυσης Αποφάσεων
6.1.1 Επιχειρησιακή Έρευνα – Πολυστοχικός Προγραμματισμός
6.1.2 Θεωρία Ανάλυσης Απόφασης – Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση
6.2 Αναγκαιότητα Επίλυσης Πολυστοχικών Προβλημάτων
6.3 Βασικές Έννοιες Πολυστοχικού Προγραμματισμού
6.4 Μεθοδολογίες Επίλυσης Προβλημάτων Πολυστοχικού Προγραμματισμού
6.4.1 Η μέθοδος των Βαρών (Weighting Method)
6.4.2 Η μέθοδος των Περιορισμών (Constraint Method)
6.4.3 Ο Στοχικός Προγραμματισμός (Goal Programming - GP)
6.4.4 Ευρετικοί – Mεταευρετικοί Αλγόριθμοι (Heuristic and Metaheuristic Algorithms)
6.4.5 Μορφοποίηση και Εφαρμογή Προβλήματος Πολυστοχικού Προγραμματισμού: Το Πρόβλημα της Υφαλμύρινσης
6.5 Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
6.6 Ενδεικτικές Βιβλιογραφίες

Περιεχόμενα contents_Methodoi_Beltistopoihshs.pdf
Ενδεικτικό Κεφάλαιο chapter_Methodoi_Beltistopoihshs.pdf
Εγγραφείτε στο site μας και κατεβάστε εντελώς Δωρεάν επιπλέον αρχεία για το συγκεκριμένο βιβλίο